atalba

d i e n s t v e r l e n i n g


 

bij atalba kunt u terecht voor de volgende zaken

 • communicatieadvies
 • advies bij profilering op internet
 • fotografie
 • ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites
  (op basis van bestaande huisstijlmaterialen maar ook grotere projecten,
  zie uitgebreide omschrijving hieronder bij profilering op het internet)
 • ontwerpen van foldermateriaal, nieuwsbrieven, posters etc.
 • geboortekaartjes
 • ondersteuning bij corporate communicatie (op projectbasis binnen bestaand team)
 • uitbesteding van (deel van) communicatie traject

 

atalba adviseert en ondersteunt bedrijven bij hun profilering op het internet. 
atalba wil met haar dienstverlening bereiken dat de klant aan het einde van 
het traject een internetsite heeft welke:
1. zorgvuldig is opgebouwd, met een logische en heldere routing
2. geen overbodige (en vaak dure) functionaliteitenopties heeft.
3. tijdens het bouwproces zo efficiënt mogelijk is omgegaan met de 
inzet van het IT bedrijf met toch een maximaal resultaat. aandacht 
moet er zijn voor het oorspronkelijke uitgangspunt van het internet-
’avontuur’, in plaats van de verplaatsing van de aandacht naar 
technische hoogstandjes.
om het project ‘internet’ goed te laten verlopen heeft atalba het proces in 
een drietal fasen verdeeld (voor uitgebreidere omschrijving vraag een offerte)


1. inventarisatiefase
- geven van opdracht aan ‘ontwerper’ en ‘bouwer’ site
- eventueel samenstellen projectgroep
- eventueel brainstormsessies met projectgroep
- vaststellen van conceptontwerp en functionaliteit van internetsite
- feed back projectgroep
2. productiefase
- na akkoord afronding ontwerp
- bepalen van huisstijl op site
- schrijven van teksten maken van foto’s
- bouwen internetsite
3. onderhoud
- bepalen van welk soort van 
  onderhoudscontract
- bepalen van snelheid van updates
 


             

geïnteresseerd? stuur een e-mail: vandeweem@atalba.nl

 
     
atalba, voor advies bij communicatie en profilering