atalba

w e r k w i j z e

 

het bedrijf
atalba richt zich met haar dienstverlening op het medium internet. atalba onderzoekt
voor bedrijven de mogelijkheid of, en zo ja hoe, zij zich efficiënt en effectief kunnen
profileren op het internet. daarnaast houdt atalba zich bezig met profilering en imago
in het algemeen. ten slotte verzorgt zij zelf alle digitale fotografie. deze fotografie is
functioneel en geeft de sfeer weer die de opdrachtgever centraal heeft gesteld in zijn
bedrijfsvoering en bij de formulering van de opdracht.

de vrouw
atalba is een eenmanszaak. de vrouw achter atalba is inge van de weem. van de weem
volgde een opleiding in communicatie en voorlichting. na deze opleiding voltooide zij
een academische studie politicologie waar media en beeldvorming een belangrijke rol
speelden. zij werkte vijf jaar in het bedrijfsleven waar zij onder andere verantwoordelijk
was voor de pr en communicatie (zowel commercieel als corporate gedeelte) van het
bedrijf. begin 2000 heeft zij haar eigen bedrijf atalba opgericht.

de diensten
alle diensten van atalba zijn onafhankelijk van elkaar af te nemen. in haar portfolio heeft
zij een deel van haar werk opgenomen. haar portfolio is opgedeeld in
portretfotografie
en (on)bebouwde omgeving. het geeft een goede eerste indruk van haar werk.

een goed voorbeeld van het resultaat van een samenwerking met atalba treft u aan in 
het overzicht op de homepage.
atalba, voor advies bij communicatie en profilering